Xin chào, bạn cần Destiny giúp gì?

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản / Quên mật khẩu

Quên mật khẩu

  1. Chọn Quên mật khẩu tại trang Đăng nhập
  2. Nhập email đã điền trong bảng Đăng kí tài khoản
  3. Chọn Gửi tới email
  4. Nhận mail từ KIMNGOCTHUY, Chọn KHÔI PHỤC LẠI MẬT KHẨU
  5. Nhập mật khẩu mới
  6. Chọn Thay đổi mật khẩu để hoàn thành.

Bạn vẫn còn câu hỏi

Chat với Destiny !

Liên Hệ Ngay
Group 1976 - Quên mật khẩu
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!