Xin chào, bạn cần Destiny giúp gì?

Lên Kế Hoạch Cưới

Khách mời / Danh sách khách

Tạo danh sách khách mời cho ngày cưới

Tạo danh sách khách mời chi tiết, chỉnh sửa, cập nhật và quản lý các khách mời trong ngày cưới của bạn, trở nên dễ dàng hơn.

1. Thêm mới:

   1a.Tạo sự kiện mới:

 • Nhấp nút “Tạo sự kiện mới” để tạo tiệc mới
 • Nhập tên sự kiện
 • Nhấp nút “Tạo” để tạo mới sự kiện

 1b.Tạo mới:

 • Nhấp nút “Thêm khách mời” để tạo khách mời mới
 • Nhập thông tin vào bảng
 • Nhấp nút “Tạo” để tạo mới

   1c.Tạo nhóm mới:

 • Nhấp nút “Tạo nhóm” để tạo nhóm khách mời mới
 • Nhập tên nhóm mới
 • Nhấp nút “Tạo” để tạo nhóm mới

    1d.Tạo tiền mừng mặc định:

 • Nhấp nút “Tiền mừng mặc định” để tạo tiền mừng(dự tính) mặc định chung cho các khách mời
 • Nhập số tiền
 • Nhấp nút “Tạo” để tạo tiền mừng mặc định

  1e.Tạo thêm nhiều khách mời:

 • Nhấp nút “Thêm nhiều khách mời” để tạo nhóm khách mời
 • Nhập thông tin vào bảng
 • Nhấp nút “Tạo” để thêm nhiều khách mời

2. Chỉnh Sửa:

 • Chọn khách mời, nhấp nút”chỉnh sửa
 • Nhập thông tin cần chỉnh sửa
 • Nhấp nút “Lưu” để hoàn thành thông tin chỉnh sửa

3.Xóa công việc

    3a. Xóa từng khách mới:

 • Chọn công việc, nhấp nút “Xóa Hoặc chọn “Xóa” trong phần chỉnh sửa
 • Chọn “Xác nhận xóa” để xóa công việc

    3b. Xóa tất cả khách mời:

 • Chọn vào ô trống “Tất cả” nhấp nút “Xóa” để xóa toàn bộ khách mời
 • Chọn “Xác nhận xóa” để xóa công việc

Xem video hướng dẫn sử dụng

PHIÊN BẢN PC

Video 1

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – DANH SÁCH KHÁCH MỜI 1 (Lên Kế Hoạch Cưới) – Phiên Bản PC

Video 2

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – DANH SÁCH KHÁCH MỜI 2 (Lên Kế Hoạch Cưới) – Phiên Bản PC

Video 3

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – DANH SÁCH KHÁCH MỜI 3 (Lên Kế Hoạch Cưới) – Phiên Bản PC

 

PHIÊN BẢN MOBILE

 

Video 1

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – DANH SÁCH KHÁCH MỜI 1 (Lên Kế Hoạch Cưới) – Phiên Bản MOBILE

 

Video 2

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – DANH SÁCH KHÁCH MỜI 2 (Lên Kế Hoạch Cưới) – Phiên Bản MOBILE

 

Video 3

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – DANH SÁCH KHÁCH MỜI 3 (Lên Kế Hoạch Cưới) – Phiên Bản MOBILE

 

Bạn vẫn còn câu hỏi

Chat với Destiny !

Liên Hệ Ngay
Group 1976 - Danh sách khách
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!