Xin chào, bạn cần Destiny giúp gì?

Lên Kế Hoạch Cưới

Khách mời / Tiền Mừng

Nhập bảng tiền mừng thực tế

Nhập tiền mừng thực tế của khách mời để dễ dàng so sánh chênh lệch tiền mừng các Tiệc cưới, Tiệc hỏi,..

1. Thêm mới:

  • Nhập tổng tiền mừng thực tế các tiệc vào bảng
  • Tiền mừng dự tính đã được tổng hợp và cập nhật từ danh sách khách mời

Bạn vẫn còn câu hỏi

Chat với Destiny !

Liên Hệ Ngay
Group 1976 - Tiền Mừng
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!