Xin chào, bạn cần Destiny giúp gì?

Lên Kế Hoạch Cưới

Checklist / Timline

Lập bảng Timeline công việc cho đám cưới

Tạo mới các công việc cần làm cho đám cưới của bạn, chỉnh sửa và hoàn thành để có bảng công việc
hoàn chỉnh, dễ dàng theo dõi và thực hiện.

1. Thêm mới:

  • Nhấp nút “Thêm mới” để tạo mới công việc
  • Nhập thông tin vào bảng
  • Nhấp nút “Tạo” để tạo mới công việc

2. Chỉnh Sửa:

  • Chọn công việc cần sửa, Chọn “Chỉnh sửa
  • Nhập thông tin cần chỉnh sửa
  • Nhấp nút “Lưu: để hoàn thành thông tin chỉnh sửa

3.Xóa công việc:

  • Chọn công việc, nhấp nút “Xóa Hoặc chọn “Xóa” trong phần chỉnh sửa
  • Chọn “Xác nhận xóa” để xóa công việc

Xem video hướng dẫn sử dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – TIMELINE (Lên Kế Hoạch Cưới)

Phiên Bản PC – Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy

 

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Destiny.vn – TIMELINE (Lên Kế Hoạch Cưới)

Phiên Bản MOBILE – Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy

Bạn vẫn còn câu hỏi

Chat với Destiny !

Liên Hệ Ngay
Group 1976 - Timline
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!