Xin chào, bạn cần Destiny giúp gì?

Câu Hỏi Thường Gặp

Quản Lý Tài Khoản / Tôi có thể chỉnh sửa hồ sơ bằng cách nào ?

Bảng Thông Tin Cô Dâu Chú Rể

1. Tìm Bảng điều khiển tại tên người dùng hoặc chọn Lên Kể Hoạch Cưới – Dashboad.
2. Chọn Chỉnh sửa.
3. Đặt ảnh đại diện, nhập thông tin vào bảng My Wedding, chọn màu chính cho bảng điều khiển (màu hiển thị sau khi lưu).
4. Chọn nút Lưu để hoàn tất thông tin.

 

Các Danh Mục Trên Bảng Điều Khiển

1. Các công việc đã chọn hoàn thành ở To-do-list sẽ được cập nhật và hiển thị ở bảng 1
2. Các Khách mời đã được mời thiệp (1 tiệc hay nhiều tiệc) sẽ được cập nhật và hiển thị ở bảng 2
3. Chọn vào Thiệp cưới online để tham khảo nhiều theme thiệp, hoặc xem lại Thiệp cưới bạn đã tạo ở bảng 3

4. Bảng To-do list hiển thị số lượng công việc chưa hoàn thành, Chọn Xem tất cả để xem chi tiết công việc.
5. Bảng Ngân sách hiển thị thu-chi, các mục đã thanh toán, Chọn Chỉnh sửa nếu bạn muốn thay đổi Ngân sách.
6. Bảng Danh sách khách mời hiển thị số lượng khách mời, thiệp đã gửi và tiền mừng thực tế, Chọn Xem tất cả để xem chi tiết Danh sách khách mời.
7. Bảng Quản lý Website hiển thị link website, bạn có thể Ẩn/Hiện hoặc Coppy link để chia sẻ (không thể coppy link khi chọn Ẩn link), để xem thêm các mẫu Web cưới chọn Themes, để chỉnh sửa Web cưới chọn Chỉnh sửa.
8. Bảng Thiệp Cưới, chọn Themes để xem thêm nhiều mẫu thiệp cưới, chọn Chỉnh sửa nếu bạn cần thay đổi thiệp cưới.
9. Bảng Dịch vụ cưới, Chọn Nhẫn cưới và Nhẫn Đính Hôn để tham khảo hơn 1500 mẫu nhẫn cưới và hơn 200 mẫu nhẫn đính hôn đẹp từng milimet.

Bạn vẫn còn câu hỏi

Chat với Destiny !

Liên Hệ Ngay
Group 1976 - Tôi có thể chỉnh sửa hồ sơ bằng cách nào ?
Hỗ Trợ Tư Vấn

Cảm ơn

Đã gửi thông tin thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!